Pavel Ryba - Pavel Kupka

Zakladatelé Golden Gate: Pilířem podnikání jsou důvěra a partnerství

Golden Gate v dubnu 2019 oslavila osm let své existence. Naše společnost se během této doby vypracovala v lídra českého trhu s drahými kovy, který určuje trendy a má dlouhodobou vizi do budoucna. Za úspěchem stojí vedle tvrdé práce v první řadě lidé. Vznik Golden Gate mají „na svědomí“ dva Pavlové – Pavel Ryba a Pavel Kupka. Jaké byly jejich začátky, jaký mají recept na úspěch a kde vidí sebe a Golden Gate za 20 let?

Poznali se před deseti lety během podnikání u jedné nadnárodní společnosti. Spojovaly je společné hodnoty a vidění světa. Během necelého roku spolu proto začali blíže spolupracovat a vytvořili si přátelský vztah. To byl základ, na kterém později vznikla společnost Golden Gate.

„Na Pavlu Rybovi si vážím jeho pracovitosti, obchodního talentu, férovosti, ohromného přehledu a znalostí v mnoha oborech nejen ekonomických. Zároveň je velký vizionář, dokáže správně odhadnout, co je teď správné a kam směřovat v budoucnosti,“ vyjmenovává Pavel Kupka. Pavel Ryba na svém kolegovi nejvíce oceňuje, že výsledků dosahuje poctivou prací a hledáním nových cest. „Nemění často názory a je stabilním pilířem, od kterého vím, co kdy mohu čekat. Je velmi pracovitý a nehledá zkratky. Co řekne, to platí. Ještě nikdy se mi nestalo, že by nedodržel slovo. To jsou věci, které jsou vzácné a mají pro mě velkou hodnotu,“ vysvětluje Pavel Ryba.

Pavel Ryba
Pavel Ryba

Klíčem je důvěra a kvalitní tým

Nejtěžším úkolem v začátcích podnikání bylo přesvědčit okolí, budoucí spolupracovníky, klienty a také investory, že koncept firmy, která bude poskytovat spoření do zlata, je úspěšný projekt. „Produkt jsme měli od začátku skvělý, to jsme věděli, ale umět ho správně prodat a nastavit vše tak, aby to bylo dlouhodobě udržitelné a stabilní, byl obtížný úkol,“ vzpomíná Kupka. „Trh s drahými kovy tady téměř neexistoval a v podstatě jsme jej museli vytvořit. Proto všem, kteří nám dali na začátku důvěru, tímto velmi děkuji a vážím si jí,“ doplňuje Ryba.

Oba si podnikání s parťákem pochvalují a neměnili by. Na byznys se dívají jako na společnou cestu k úspěchu. Klíčem je podle nich nakombinovat tým tak, aby každý jeho člen zapojil své silné stránky a to nejlepší ze sebe. „Já nad věcmi více přemýšlím a Pavel se dokáže rozhodnout velmi rychle. Já jsem více systematik, Pavel zase vizionář,“ uvádí Kupka příklad. „Každý z nás je v zásadě limitován sám sebou. Největším nepřítelem svého úspěchu jsme často my sami. Proto je úspěšné podnikání především o partnerství, vytváření vazeb, nastavování systémů a procesů. Základem je důvěra a možnost spolehnout se jeden na druhého,“ dodává Ryba.

Společnost Golden Gate za dobu své existence významně změnila trh s investičním zlatem a stříbrem v Česku a dnes má 40procentní podíl na trhu. Zakladatelé jsou nejvíce pyšní na to, že firma dokázala významně růst i v době, kdy cena drahých kovů klesala. „Naučili jsme lidi, že investice se mají kupovat, když jsou levné, a prodávat, když jsou drahé. Neprodávali jsme výnos, ale diverzifikaci. V našem oboru v podstatě není jiná firma, která by významným způsobem vzdělávala veřejnost a formovala názory a postoje lidí, klientů. To považuji za náš největší úspěch,“ říká Pavel Ryba.

Pavel Kupka je zase nejvíce pyšný na tým, který se podařilo vybudovat společně s dalším členem vedení firmy, předsedou představenstva Golden Gate Vladimírem Brůnou. „Ať už jde o zaměstnance v kanceláři, nebo obchodníky, kteří se zasloužili o to, že máme tolik spokojených klientů,“ vysvětluje.

Pavel Kupka
Pavel Kupka

Investice s vizí

 Jedním z důvodů, proč to Pavlům spolu funguje i po osmi letech společné práce, jsou společné koníčky a zájmy. Přesto se jim příliš nedaří oddělit volný čas od práce. „I když spolu jedeme na jachtu, nebo na vandr do křivoklátských lesů, dříve či později si začneme povídat o podnikání. Takže i když se vidíme jen tak, vlastně to není úplně čas mimo práci,“ směje se Ryba.

Do budoucnosti se oba Pavlové dívají neskromně a s konkrétní vizí. V souladu s cykly bohatství přijde doba, kdy zlato zúčtuje s nekrytými měnami a kupní síla zlata a zejména stříbra mnohonásobně vzroste. Pak bude správný čas na to, vyměnit významnou část drahých kovů za akcie, nemovitosti a další podhodnocená aktiva. „Golden Gate vidím za 20 let jako lídra trhu s investicemi obecně. Nebudeme prodávat běžné finanční produkty, ale unikátní a jedinečná investiční aktiva, jejichž součástí bude vzdělávání a osvěta,“ říká Ryba. S tím souvisí i jeho osobní plány: více tvořit strategii a formovat dlouhodobé vize, více přednášet a možná sepsat i několik knih. „Také mi bude přes 60 let a tomu by měl odpovídat rytmus života. Snad přijdou vnoučata a budu mít možnost otevírat jim svět a jeho možnosti. Bude fajn se více věnovat rodině a koníčkům, jako jsou muškaření, jachting, golf, lyže. Chtěl bych také hodně číst, tam mám velké rezervy. Bez čtení to nejde. Když člověk nečte, tak zakrní a začne doslova umírat. Ale o tom, co bude, nerozhoduji pouze já. Řadu věcí musím přijmout s pokorou od života, jak to dostanu naděleno,“ dodává Ryba.

Pavel Ryba a Pavel Kupka (zakladatelé GOLDEN GATE CZ a.s.)
Pavel Ryba a Pavel Kupka (zakladatelé GOLDEN GATE CZ a.s.)